Statystyki

 • Odwiedziło nas: 184652
 • Do końca roku: 93 dni
 • Do wakacji: 266 dni

Kalendarium

Piątek, 2023-09-29

Imieniny: Michaliny, Michała

Jesteś tutaj:
 1. Start


 

Witamy na stronie 

Przedszkola Miejskiego Nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

w Chełmie

 

 

 


REKRUTACJA

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3

Z ODDZIAŁMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE

 

Nasze przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30 

 

 

Dzień Rodziny w Grupie "Kubusia Puchatka"

Goście w ogrodzie sensorycznym

Dzieci uczą rodziców  

KONKURSY 

OGRÓD SENSORYCZNY    

STATUT

 

 

 

 

 

 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

   Od 1 września 2014 roku Przedszkole Miejskie Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi   w Chełmie. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów: 3-latki, 4-latki, 5-latki i 1 grupa integracyjna. Przedszkole ma swoje główne wejście, a ze szkołą połączone jest przejściem wewnętrznym.

    Sale są przestronne, duże, słoneczne, każda posiada swoją łazienkę. Są wyposażone nowocześnie, dzieci mają dużo kolorowych, różnorodnych zabawek, tablice interaktywne. Placówka jest wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które są systematycznie wzbogacane. Meble są kolorowe i dostosowane do wielkości dzieci. Każda sala ma wydzielone kąciki do zabaw.

Przedszkole proponuje dużą różnorodność zajęć, liczne spotkania z ciekawymi ludźmi, atrakcyjne spotkania z udziałem rodziców oraz dodatkowe zajęcia: rytmikę,  język angielski. Ponadto w każdej grupie są prowadzone koła zainteresowań: teatralne, plastyczne, taneczne, rekreacyjno-sportowe, ekologiczne.

 

 WIZJA PRZEDSZKOLA

    Nasze przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi,  z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców, którzy czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem, w którym :

 • każde dziecko jest dla nas ważne, zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne,
 • wychowanek zdobywa wiedzę oraz umiejętności umożliwiające osiągnięcie potencjalnego sukcesu w dalszej edukacji,
 • stworzone są warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia,
 • rozwija aktywność twórczą, zainteresowania muzyką, kulturą i sztuką,
 • kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości,
 • kocha, szanuje kulturę i tradycje narodu polskiego

 

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

      Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,  a także  posiada następujące cechy i umiejętności:

• chęć poznawania świata,

• posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,

• jest samodzielne i wytrwałe,

• radzi sobie z trudnościami,

• współpracuje w grupie,

•wykazuje inicjatywę w działaniu,

• jest otwarte i tolerancyjne wobec innych ludzi,

• posługuje się zdobyczami techniki,

•podejmuje działania przyjazne przyrodzie,

•akceptuje zdrowy styl życia,

•zna i przestrzega swoje prawa oraz innych ludzi,

•zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu i symbole narodowe,

•ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

 

Obszary rozwoju: kształcenie - zespół zapewnia wysoki standard nauczania

 • realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem efektywnych, ciekawych i nowoczesnych metod nauczania,
 • realizacja programów autorskich,
 • tworzenie grup integracyjnych,
 • indywidualizacja zajęć: stopniowanie trudności zadań stosownie do wieku i rozwoju, pomoc dzieciom wykazującym problemy dydaktyczne, organizowanie zajęć specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniami oraz opiniami PPP, praca z dziećmi wykazującymi uzdolnienia, organizacja konkursów tematycznych,
 • udział wychowanków w różnorodnych konkursach,
 • stałe monitorowanie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie arkuszy obserwacji i diagnozy, kontrola indywidualnych postępów dzieci,
 • poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości wychowanków,
 • stosowanie różnych aktywizujących metod i form pracy,
 • prowadzenie zajęć o charakterze badawczym,
 • stosowanie atrakcyjnych form zajęć: wycieczki, spacery,
 • wprowadzenie nowatorskich rozwiązań programowych,
 • udział w programach sprzyjających rozwojowi dziecka i podnoszących jakość pracy przedszkola,
 • analizowanie i modyfikowanie działań edukacyjnych i wychowawczych przedszkola, wzmacniających właściwe zachowanie dzieci i eliminowanie niepożądanych,
 • kształtowanie świadomej postawy w stosunku do środowiska przyrodniczego,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec miejscowych tradycji

 

    Opieka i wychowanie - zespół zapewnia bezpieczeństwo, opiekę, zaspokaja podstawowe potrzeby uczniów, tworzy optymalne warunki do wychowania dziecka umiejącego realizować swoje cele życiowe z poszanowaniem praw i potrzeb drugiego człowieka

 • adaptacja dziecka w przedszkolu,
 • kształtowanie moralnego, społecznego, emocjonalnego i duchowego rozwoju dziecka, poprzez realizację zagadnień patriotyczno-społecznych, ekologiczno-zdrowotnych i rodzinnych,
 • diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych,
 • uzyskiwanie pożądanych efektów pracy wychowawczej poprzez rzetelną realizację wewnętrznych programów wychowawczych i profilaktyki,
 • współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi,
 • prowadzenie pedagogizacji rodziców poprzez konsultacje, warsztaty, spotkania  z pedagogiem, logopedą, spotkania ze specjalistami, gazetki tematyczne i akcje informacyjne;

 

METODY PRACY

   Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy  z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę.

W przedszkolu prowadzi się:

 • zajęcia z pedagogiem specjalnym,
 • zajęcia z psychologiem,
 • terapię logopedyczną,
 • rehabilitację ruchową,    
 • integrację sensoryczną,
 • rytmikę.

Aktualności

Akcja "Góra Grosza"

Ruszyła XXII edycja akcji

„Góra Grosza”

 

Nasze przedszkole przyłączyło się do akcji

„Góra Grosza”– akcji zbierania monet w całej Polsce, organizowanej przez Towarzystwo...