Statystyki

  • Odwiedziło nas: 184305
  • Do końca roku: 94 dni
  • Do wakacji: 267 dni

Kalendarium

Czwartek, 2023-09-28

Imieniny: Libuszy, Wacławy

Umiejętności trzylatka

TRZYLATEK - Umiejętności dziecka w zakresie motoryki dużej

TRZYLATEK

 

Umiejętności dziecka w zakresie motoryki dużej

1. Sprawnie chodzi i biega po równej powierzchni (krok jest wydłużony, stopniowo pojawiają się ruchy rąk skoordynowane z ruchami nóg i tułowia).

2. Potrafi przejść od siadu do stania i z powrotem całkowicie bez użycia rąk.

3. Pewnie trzyma przedmioty w czasie chodzenia (ręce nie są potrzebne do stabilizacji ciała).

4. Chodzi po sznurku.

5. Rzuca, kopie i próbuje łapać piłkę.

6. Nauczy się jeździć na trójkołowym rowerku, hulajnodze, jeżeli mu się stworzy możliwość ćwiczenia (nabywa umiejętności naprzemiennego ruchu nóg z regulacją nacisku na pedały).

7. Potrafi wspiąć się na niskie przyrządy do zabawy, np. małą drabinkę.

8. Potrafi przeskoczyć obunóż sznur rozciągnięty na ziemi.

9. Wchodzi i schodzi po schodach (krokiem dostawnym, trzyma się poręczy).

 

Umiejętności dziecka w zakresie motoryki małej

1. Buduje wieżę z ośmiu elementów.

2. Potrafi się rozebrać i nałożyć niektóre części garderoby (np. majtki, luźne spodnie, kapci).

3. Posługuje się łyżką, widelcem oraz kubkiem.

4. Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne (korzysta z toalety, umie umyć twarz i ręce, wytrzeć się ręcznikiem).

5. Potrafi nawlekać duże korale na gumową linkę.

6. Rysuje postacie człowieka w formie głowonogów.

7. Umie lepić z plasteliny obwarzanek lub rogalik, jeśli się mu pokaże, jak to robić.

 

 

 

Umiejętności dziecka w zakresie percepcji wzrokowej

1.Potrafi wskazać element na ilustracji po obejrzeniu oddzielnego obrazka z tym elementem.

2. Potrafi składać obrazki z części (dwu – trzy częściowa układanka).

3. Potrafi układać figury w konturach (np. dopasować kształtem parasol, motyla do odpowiedniego otworu).

4. Potrafi pogrupować takie same przedmioty według koloru.

5. Potrafi skonstruować proste układy przestrzenne na podstawie podanego wzoru (np. mostek, ścianę).

6. Potrafi narysować koło, krzyż według wzoru.

7. Potrafi zapamiętać przedmiot na obrazku i wskazać go po chwili wśród innych.

 

Umiejętności dziecka w zakresie orientacji w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni

1.Wskazuje i nazywa poszczególne części ciała.

2.Rozumie wyrażenia: przód-tył, do góry-do dołu, w bok.

3. Różnicuje odległość: daleko-blisko, wysoko-nisko.

4. Rozumie znaczenie przyimków odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni, takich jak: w, do, na, pod i stosuje je w praktycznym działaniu.

 

Umiejętności dziecka w zakresie percepcji słuchowej

1.Rozpoznaje głosy i dźwięki wydawane przez różne zwierzęta  i niektóre pojazdy (np. pieska, kurę, krowę, karetkę, motor).

2. Rozpoznaje odgłosy dochodzące z otoczenia (np. odgłos kroków na schodach, telefon, ćwierkający ptaszek, odgłos pracującej pralki, szum wody itp.).

3. Potrafi pokazać, skąd dochodzi głos ( z bliska czy z daleka, zza okna, z korytarza itp.).

4. Powtarza ze słuchu ciąg trzech, czterech liczb i krótkie zdanie (np. Lata osa, koło nosa)

5. Dopowiada rymowane wyrazy w trakcie uczenia się znanego wiersza (np. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł pan doktor jak się masz ……… koteczku.).

6. Różnicuje wyrazy z głoskami opozycyjnymi (np. półka-bułka, budy-buty, teczka-beczka).

 

Umiejętności dziecka w zakresie mowy

1.Posługuje się zdaniami złożonymi z kilku słów.

2. Wypowiada poprawnie wszystkie samogłoski oraz większość spółgłosek. Głoski s,z,c,dz wymawia jeszcze ś, ź, ć, dź. Głoska r zastępowana jest przez głoskę l.

3. Często wypowiada się niegramatycznie, myli formy fleksyjne, upraszcza wyrazy, zastępuje jedne głoski innymi, przestawia kolejność głosek w wyrazach.

4. Szybko przyswaja słownictwo dotyczące  przedmiotów z najbliższego środowiska, codziennych czynności, ze świata zwierząt, roślin, pojazdów.

5. Nazywa osoby, przedmioty, zwierzęta, pojazdy na obrazkach. Opowiadając, co widzi na obrazku, czasami posługuje się czasownikami (np. gra, bawi się).

 

Umiejętności dziecka w zakresie myślenia   

Klasyfikowanie

1.Najczęściej wyodrębnia przedmioty kierując się kryterium emocjonalnym (lubię-nie lubię, miłe-nie miłe, moje-nie moje, to widziałem, przeżyłem).

2.  Łączy po dwa przedmioty tego samego rodzaju na zasadzie podobieństwa (takie same), np. misio i misio.

3. Wyłącza ze zbioru przedmiotów ten, który nie pasuje, np. lalkę ze zbiorów samochodów.

4. Próbuje łączyć po dwa obiekty ze względu na ich jednoczesne występowanie w codziennych sytuacjach (np. czapka i szalik, talerzyk i kubeczek).

5. Segreguje przedmioty ze względu na jedną cechę, np. wielkość (tu duże, tu małe) lub kolor (tu czerwone, tu niebieskie), jeżeli nauczyciel zademonstruje mu co ma zrobić.

Liczenie

Rozumie, że żeby policzyć, należy rytmicznie wskazywać i wypowiadać konkretne słowa.  (Może mieć trudności w koordynowaniu gestu wskazywania z wypowiadanymi liczebnikami. Czasami pomija liczone przedmioty lub liczy je podwójnie. Często wypowiada poprawnie  dwa, trzy liczebniki (te, które zna), a potem wylicza je w sposób przypadkowy, nie po kolei.

 

Dodawanie, odejmowanie

Orientuje się, że po dodaniu jest dużo, a po zabraniu mało, czyli ocenia liczebność „na oko”.

 

Umiejętności dziecka w sferze emocjonalno-społecznej

1.W zakresie samoobsługi

-  Sygnalizuje potrzeby fizjologiczne; potrafi samo lub z niewielką pomocą skorzystać z toalety.

- Samodzielnie je, potrafi pić płyn przez słomkę

-  Potrafi odkręcić i zakręcić kran.

-  Wyciera ręce, potrafi się rozebrać i założyć niektóre części garderoby, np. buty, luźne spodnie.

2. Unika drobnych niebezpieczeństw, np. wie, że może się poparzyć.

3. Samo wynajduje sobie zabawę.

4. Stopniowo przyswaja reguły pozwalające funkcjonować w grupie.

5. Zaczyna rozumieć zasady społeczne oraz przyswajać słownictwo nazywające emosje.

6. Potrafi wykonać pojedyncze polecenia, np. podaj mi misia.

 

Opracowała: oligofrenopedagog mgr Ewa Kalita

 

Zródło: „ Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym” autor: Karolina Skarbek, Irmina Wrońska