Statystyki

  • Odwiedziło nas: 184259
  • Do końca roku: 94 dni
  • Do wakacji: 267 dni

Kalendarium

Czwartek, 2023-09-28

Imieniny: Libuszy, Wacławy

Umiejętności pięciolatka

PIĘCIOLATEK - Umiejętności dziecka w zakresie motoryki dużej


PIĘCIOLATEK 

Umiejętności dziecka w zakresie motoryki dużej

1. Nabywa nowe złożone umiejętności ruchowe, gdy ma możliwość ćwiczenia tych czynności (tj. taniec, pływanie, jazda na rowerze, nartach).

2. Potrafi biec do góry po schodach bez trzymania się poręczy.

3. Potrafi skakać na jednej nodze przed siebie na dystansie 5 metrów (zarówno na prawej jak i na lewej nodze).

4. Umie trafić  małą piłką w tarczę kwadratową o wymiarze 25x25 centymetrów z odległości jednego metra, zawieszoną na wysokości klatki piersiowej dziecka.

5. Umie trafić małą piłką do kosza z odległości 2-2,5 metra (na trzy rzuty jeden udany).

6. Kopie, rzuca, łapie piłkę.

7. Chodzi stopa za stopą po taśmie.

8. Chodzi po odwróconej ławeczce gimnastycznej

 

Umiejętności dziecka w zakresie motoryki małej

1.Ma w pełni opanowane czynności samoobsługowe (łącznie z zapinaniem i odpinaniem guzików)

2. Potrafi tworzyć rysunki tematyczne (rysując i pisząc, dziecko wykonuje ruchy dłonią, uruchamia nadgarstek).

3. Ruchy dłoni są precyzyjne (drze papier na drobne kawałki i przykleja w określonym miejscu).

4. Ma prawidłowo ukształtowany chwyt pisarski (chwyt trójpalcowy, dziecko trzyma ołówek między palcem wskazującym a kciukiem i opiera na palcu środkowym).

5. Potrafi wycinać nożyczkami różne kształty (np. koło, kwadrat).

6. Potrafi kolorować w konturze bez wychodzenia za linie.

7. Lepi z plasteliny proste kształty tematyczne (np. bałwana).

8. Nawleka drobne korale na sznurek.

9. Potrafi odwzorować szlaczki.

 

Umiejętności dziecka w zakresie percepcji wzrokowej

1.Potrafi odtworzyć skomplikowany wzór w przestrzeni i na płaszczyźnie na podstawie modelu.

2. Potrafi wskazać brakujący element na obrazku, np. brakujące koło w samochodzie.

3. Potrafi uzupełnić brakujący element w szeregu, np. ++xx++xx…..

4. Potrafi wskazać różnice na dwóch podobnych obrazkach.

5. Potrafi narysować trójkąt, romb.

6. Zapamiętuje wzrokowo układ czterech, pięciu elementów i potrafi określić, którego elementu brakuje po jego usunięciu.

7. Potrafi złożyć prostokąt z dwóch trójkątów, mając przed sobą wzór całego prostokąta.

8. Potrafi z pamięci nawlec na sznur siedem korali o dwóch różnych kolorach lub kształtach według  wcześniej pokazanego wzoru.

9. Potrafi różnicować i nazywać kilkanaście kolorów.

 

Umiejętności dziecka w zakresie orientacji w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni

1.Poznaje określenia dotyczące stronności własnego ciała (czasami może się jeszcze mylić). Pokazuje prawą- lewą rękę, nogę, ucho itp. ( czasami może  wymagać pomocy).

2. Rozumie określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni w odniesieniu do własnej osoby, np. na prawo, na lewo, naprzeciw, za, pod, obok, pomiędzy itp.

3. Zaczyna się orientować w schemacie ciała osoby, stojącej naprzeciwko i uczy się wyprowadzać kierunki w odniesieniu do niej w analogiczny sposób, jak robi to wobec siebie.

 

Umiejętności dziecka w zakresie percepcji słuchowej

1.Rozpoznaje różnorodne odgłosy i dźwięki dochodzące z najbliższego otoczenia i potrafi określić ich źródło (np. mycie naczyń, pralka, stukanie młotkami).

2. Określa natężenie dźwięków i tonację ( czy są głośne, ciche, ledwie słyszalne, wysokie, niskie).

3. Rozpoznaje dźwięki znanych instrumentów (np. bębenek, tamburyno, kołatka, kastaniety, trójkąt, dzwonki).

4. Odtwarza krótki cztero-pięcioelementowy układ dźwiękowy (np. dwa stuknięcia, przerwa, dwa stuknięcia, przerwa, jedno stuknięcie).

5. Przedstawia zasłyszany rytm przy pomocy symboli (np. ustawia klocki, patyczki w taki sposób i w takiej wzajemnej odległości od siebie aby zilustrować układ rytmiczny).

6. Dobiera rym do podanego wyrazu (np. biały-mały, kotek-płotek).

7. Powtarza ze słuchu ciąg czterech, pięciu liczb oraz kilkuwyrazowe zdanie (np. Krasnoludek w czerwonej czapeczce podskakuje wesoło na ścieżce).

8. Dzieli wyrazy na sylaby i dokonuje syntezy sylabowe.

9. Wysłuchuje samogłoski i spółgłoski na początku i na końcu wyrazu.

10. Dobiera obrazki, których nazwy zaczynają się lub kończą tą samą głoską.

11. Z pomocą próbuje wymienić głoski w bardzo prostych trzy-,czterogłoskowych słowach (np. dom, las, buda).

 

Umiejętności dziecka w zakresie mowy

1.Zwykle wymawia już wszystkie głoski, łącznie z sz, ż, cz, dż. Jeśli nie wymawia jeszcze głoski r – wymaga pracy nad jej wywołaniem.

2. Buduje krótkie wypowiedzi powiązane treściowo – opowiada, co się zdarzyło wcześniej, co się zdarzy potem.

3. Bawi się językiem: zauważa wieloznaczność wyrazów, rozumie znaczenie niektórych metafor, związków frazeologicznych. Jest wrażliwe na stronę dźwiękową języka – dostrzega podobieństwo brzmieniowe wyrazów lub ich cząstek, tworzy rymy.

4. Zadaje dużo pytań z zastosowaniem różnych zaimków (np. gdzie?, kiedy?).

5. Opowiada obrazki o bardzo złożonej treści. Wymienia czynności osób i proste relacje przestrzenne (np. pod  krzesłem schował się kotek). Potrafi opowiedzieć co się wydarzyło (np. ten kotek się przestraszył). Próbuje nazwać tytuł obrazkom (np. O tchórzliwym kotku).

 

 

 

 

Umiejętności dziecka w zakresie myślenia   

Klasyfikowanie

1.Klasyfikując obiekty, łączy je w łańcuszki według tego, gdzie się znajdują, do kogo należą, jaką pełnią funkcję.

2. Tworząc krótkie trzyelementowe szeregi obrazków, dba o to, by były powiązane w sposób sensowny (pan, wędka i ryba – pan ma wędkę, gawędkę łowi rybę).

3. Tworzy kolekcję przedmiotów z kartą centralną, np. sukienka, bucik, kapelusz, lalka, która będzie je nosiła. Czasami tworzy kolekcje bez karty centralnej i grupuje przedmioty do ubrania, potrzebne w kuchni, do jedzenia itp.

4. Po odpowiednim wyjaśnieniu i w praktycznym kontekście sytuacyjnym tworzy zbiory przedmiotów z uwzględnieniem jednej lub dwóch cech (np. kształtu, przeznaczenia, materiału, wielkości).

Liczenie

1.Rozróżnia liczenie błędne od prawidłowego; stosuje regułę „jeden do jednego”. Potrafi wymienić wiele kolejnych liczebników.

2. Zaczyna dostrzegać podwójne znaczenie ostatniego wypowiadanego liczebnika.

Dodawanie, odejmowanie

1.Ustala wynik dodawania lub odejmowania, licząc obiekty, którymi manipulowano. Wie, że ostatni wymieniony liczebnik określa wynik zmian typu dodać lub odjąć.

 

Umiejętności dziecka w sferze emocjonalno-społecznej

1.W zakresie samoobsługi

- Myje twarz i zęby bez pomocy.

- Ubiera się samodzielnie.

- zapina guziki, wiąże supełek

2. Bierze udział w grach opartych na współzawodnictwie.

3. Wzrasta znaczenie autorytetu osób innych niż rodzice.

4. Używa adekwatnie zwrotów grzecznościowych typu proszę, dziękuję, przepraszam.

5. Ma ulubionego kolegę/koleżankę.

6. Pojawia się pełna zdolność do zabaw tematycznych, zabawa jest rozbudowana i zorganizowana w ciąg zdarzeń.

7. Potrafi wykonać złożone polecenia (trzyetapowe), np. Połóż najpierw ołówek na krześle, potem otwórz drzwi, a potem przynieś mi książkę, która leży na stole.

8. Potrafi słuchać, gdy mówi ktoś inny.

 

Opracowała: oligofrenopedagog mgr Ewa Kalita

 

Zródło: „ Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym” autor: Karolina Skarbek, Irmina Wrońska