Statystyki

  • Odwiedziło nas: 184322
  • Do końca roku: 94 dni
  • Do wakacji: 267 dni

Kalendarium

Czwartek, 2023-09-28

Imieniny: Libuszy, Wacławy

Umiejętności sześciolatka

SZEŚCIOLATEK - Umiejętności dziecka w zakresie motoryki dużej

 

SZEŚCIOLATEK 

Umiejętności dziecka w zakresie motoryki dużej

1. Potrafi zbiec na dół po schodach nie trzymając się poręczy.

2. Potrafi stać na jednej nodze z zamkniętymi oczami – zarówno na prawej jak i lewej nodze.

3. Potrafi zeskoczyć z wysokości 30 centymetrów na palce nóg (bez podparcia rękami o podłogę)

4. Podejmuje próby skakania na skakance.

5. Potrafi wykonać proste figury akrobatyczne (np. przewroty).

6. Potrafi iść stopa za stopą wzdłuż linii bez utraty równowagi.

7. Potrafi przeskoczyć przeszkodę o wysokości  20 centymetrów, odbijając się z miejsca obunóż.

8. Umie sprawnie chwycić i odrzucić piłkę.

 

Umiejętności dziecka w zakresie motoryki małej

1.Ma w pełni opanowane czynności samoobsługowe (łącznie z zapinaniem i odpinaniem guzików, potrafi zasznurować buty na kokardkę)

2. Potrafi tworzyć rysunki tematyczne (rysując i pisząc, dziecko wykonuje ruchy dłonią, uruchamia nadgarstek).

3. Ruchy dłoni są precyzyjne (drze papier na drobne kawałki i przykleja w określonym miejscu).

4. Ma prawidłowo ukształtowany chwyt pisarski (chwyt trójpalcowy, dziecko trzyma ołówek między palcem wskazującym a kciukiem i opiera na palcu środkowym).

5. Potrafi wycinać nożyczkami różne kształty (np. koło, kwadrat, kwiatek itp.).

6. Potrafi kolorować w konturze bez wychodzenia za linie.

7. Lepi z plasteliny proste kształty tematyczne (np. bałwana).

 

 

 

 

Umiejętności dziecka w zakresie percepcji wzrokowej

1.Potrafi odtworzyć skomplikowany wzór w przestrzeni i na płaszczyźnie na podstawie modelu.

2. Potrafi wskazać brakujący element na obrazku, np. brakujące koło w samochodzie.

3. Potrafi uzupełnić brakujący element w szeregu, np. ++xx++xx…..

4. Potrafi wskazać różnice na dwóch podobnych obrazkach.

5. Potrafi narysować trójkąt, romb oraz inne formy złożone z figur geometrycznych (np. krzyż i koło wpisane w kwadrat) według wzoru.

6. Zapamiętuje wzrokowo układ czterech, pięciu elementów i potrafi określić, którego elementu brakuje po jego usunięciu.

7. Potrafi złożyć prostokąt z dwóch trójkątów, mając przed sobą wzór całego prostokąta.

8. Potrafi z pamięci nawlec na sznur siedem korali o dwóch różnych kolorach lub kształtach według  wcześniej pokazanego wzoru.

9. Potrafi różnicować i nazywać kilkanaście kolorów.

 

Umiejętności dziecka w zakresie orientacji w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni

1.Prawidłowo wskazuje stronę prawą i lewą własnego ciała.

2. Orientuje się w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciwko.

3. Potrafi poruszać się w wyznaczonym kierunku na polecenia słowne (w przód-w tył, w bok, w prawo-w lewo).

4. Potrafi określić wzajemne położenie przedmiotów względem siebie. Posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: w, na, pod, nad, między, na prawo, na lewo

5. Orientuje się w kierunkach, na płaszczyźnie i wyznacza: górę/dół  kartki, prawy/lewy bok kartki, prawy/lewy, górny/dolny róg kartki.

 

Umiejętności dziecka w zakresie percepcji słuchowej

1.Potrafi rozpoznać dźwięki celowo wytwarzane przez różne przedmioty na skutek ich uderzania, pocierania, gniecenia itp. (upuszczona piłeczka, gnieciona gazeta, łyżeczka postukująca o brzeg szklanki, szczoteczka którą czyści się obuwie).

2. Porównuje dźwięki między sobą, określa ich cechy jakościowe (wysokie, niskie, szybkie, wolne itp.).

3. Odtwarza proste kilkuelementowe układy dźwiękowe – wyklaskiwane lub wystukiwane

(np.  x x x xx – klaśnięcie, przerwa, klaśnięcie, przerwa, klaśnięcie, przerwa, dwa szybkie klaśnięcia).

4. Odtwarza zasłyszany układ dźwiękowy przy pomocy symboli (układa tyle klocków i w takiej odległości od siebie, aby zilustrować układ dźwięków) oraz wystukuje układ zgodnie z jego symboliczną ilustracją (odpowiednio do wzoru wystukuje rytm).

5. Dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów; przelicza liczbę głosek w wyrazach.

6. Potrafi dokonać analizy zdania: wyodrębnia w zdaniu wyrazy, sylaby, głoski.

7. Jest wrażliwy na rymy; potrafi wyodrębnić rymujące się wyrazy wśród wielu innych (wśród ciągu obrazków wyodrębnia te, których nazwy się rymują np. góra, kura, chmura); samodzielnie tworzy rymy.

8. Powtarza ze słuchu ciąg pięciu liczb oraz dłuższe zdanie lub krótką rymowankę (np. Skaczmy wszyscy, tańczmy w koło, w naszym  gronie jest wesoło).

 

Umiejętności dziecka w zakresie mowy

1.Wymowa zwykle jest poprawna pod względem artykulacyjnym.

2. W wypowiedziach stosuje wszystkie części mowy oraz schematy składniowe. Mowa jest poprawna pod względem gramatycznym.

3. Ma bogaty zasób słów (zależnie od ilości i jakości bodźców dostarczanych przez opiekunów oraz możliwości intelektualnych). Poszerza zasób słownikowy o określenia odnoszące się do zagadnień przyrodniczych, społecznych, zdrowotnych itp.

4. Posługuje się konwencjonalnymi formułami językowymi dostosowanymi do sytuacji (potrafi się przywitać, pożegnać, poprosić o coś, zwrócić się w sposób właściwy  do osoby dorosłej).

5. Ma coraz większe umiejętności komunikacyjne i narracyjne; potrafi opowiadać. Formułuje dłuższe wypowiedzi  na różne tematy związane z przeżyciami, zdarzeniami, zjawiskami, treścią literatury dziecięcej lub filmu, planowaniem pracy itp.

6. Opowiada co widzi na obrazku przy pomocy zdań złożonych z użyciem coraz bogatszego zasobu słownictwa. Nadaje tytuły obrazkom, układa podpisy.

 

Umiejętności dziecka w zakresie myślenia   

Klasyfikowanie

Klasyfikuje przedmioty na poziomie kolekcji. Dzieli przedmioty na obszerne zbiory, np. zwierzęta, ludzie, rośliny, budowle.

Liczenie

1.Stosuje reguły poprawnego liczenia: przestrzega reguł „jeden do jednego”, wymienia liczebniki w prawidłowej kolejności, utrwala podwójne znaczenie ostatniego wypowiadanego liczebnika.

2. Dostrzega regułę niezależności porządkowej: wie, że można zacząć liczenie od początku lub od końca, a wynik liczenia się nie zmieni. Zaczyna spostrzegać, że przestawianie przedmiotów lub sposobów liczenia nie ma wpływu na wynik.

3. Porównuje liczebność zbiorów poprzez łączenie w pary lub przeliczanie.

Dodawanie, odejmowanie

1.Potrafi ustalić wynik dodawania i odejmowania, licząc na palcach lub innych zbiorach zastępczych.

2. Zna cyfry od 0 do 10 oraz stosuje znaki matematyczna równości, mniejszości, większości, dodawania i odejmowania.

 

Umiejętności dziecka w sferze emocjonalno-społecznej

1.W zakresie samoobsługi

- Myje twarz i zęby bez pomocy.

- Ubiera się samodzielnie.

- zapina guziki, wiąże kokardkę.

2. Bierze udział w grach opartych na współzawodnictwie.

3. Wzrasta znaczenie autorytetu osób innych niż rodzice.

4. Używa adekwatnie zwrotów grzecznościowych typu proszę, dziękuję, przepraszam.

5. Ma ulubionego kolegę/koleżankę.

6. Pojawia się pełna zdolność do zabaw tematycznych, zabawa jest rozbudowana i zorganizowana w ciąg zdarzeń.

7. Potrafi wykonać złożone polecenia (trzyetapowe), np. Połóż najpierw ołówek na krześle, potem otwórz drzwi, a potem przynieś mi książkę, która leży na stole.

8. Potrafi słuchać, gdy mówi ktoś inny.

 

 

Opracowała: oligofrenopedagog mgr Ewa Kalita

 

Zródło: „ Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym” autor: Karolina Skarbek, Irmina Wrońsk