Statystyki

 • Odwiedziło nas: 12393
 • Do końca roku: 235 dni
 • Do wakacji: 46 dni

Kalendarium

Poniedziałek, 2021-05-10

Imieniny: Antoniny, Izydory

Jesteś tutaj:
 1. Start

Witamy na stronie 

Przedszkola Miejskiego Nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

w Chełmie

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chełmie

 

Dzieci uczą rodziców  

Wielkanoc w grpie Czerwonego Kapturka

Powitanie WIOSNY 

Punkt konsultacyjny w ZSP 3 dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i rodziców

Zespół socjoterapii w PPP Nr 1 w Chełmie - konsultacje

KONKURSY 

OGRÓD SENSORYCZNY    

STATUT

 

 

 

 

 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

   Od 1 września 2014 roku Przedszkole Miejskie Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi   w Chełmie. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów: 3-latki, 4-latki, 5-latki i 2 grupy integracyjne dla dzieci sześcioletnich. Przedszkole ma swoje główne wejście, a ze szkołą połączone jest przejściem wewnętrznym.

    Sale są przestronne, duże, słoneczne, każda posiada swoją łazienkę. Są wyposażone nowocześnie, dzieci mają dużo kolorowych, różnorodnych zabawek, tablice interaktywne. Placówka jest wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które są systematycznie wzbogacane. Meble są kolorowe i dostosowane do wielkości dzieci. Każda sala ma wydzielone kąciki do zabaw.

Przedszkole proponuje dużą różnorodność zajęć, liczne spotkania z ciekawymi ludźmi, atrakcyjne spotkania z udziałem rodziców oraz dodatkowe zajęcia: rytmikę, dogoterapię, język angielski. Ponadto w każdej grupie są prowadzone koła zainteresowań: teatralne, plastyczne, taneczne, rekreacyjno-sportowe, ekologiczne.

 

 WIZJA PRZEDSZKOLA

    Nasze przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi,  z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców, którzy czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem, w którym :

 • każde dziecko jest dla nas ważne, zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne,
 • wychowanek zdobywa wiedzę oraz umiejętności umożliwiające osiągnięcie potencjalnego sukcesu w dalszej edukacji,
 • stworzone są warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia,
 • rozwija aktywność twórczą, zainteresowania muzyką, kulturą i sztuką,
 • kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości,
 • kocha, szanuje kulturę i tradycje narodu polskiego

 

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

      Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,  a także  posiada następujące cechy i umiejętności:

• chęć poznawania świata,

• posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,

• jest samodzielne i wytrwałe,

• radzi sobie z trudnościami,

• współpracuje w grupie,

•wykazuje inicjatywę w działaniu,

• jest otwarte i tolerancyjne wobec innych ludzi,

• posługuje się zdobyczami techniki,

•podejmuje działania przyjazne przyrodzie,

•akceptuje zdrowy styl życia,

•zna i przestrzega swoje prawa oraz innych ludzi,

•zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu i symbole narodowe,

•ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

 

Obszary rozwoju: kształcenie - zespół zapewnia wysoki standard nauczania

 • realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem efektywnych, ciekawych i nowoczesnych metod nauczania,
 • realizacja programów autorskich,
 • tworzenie grup integracyjnych,
 • indywidualizacja zajęć: stopniowanie trudności zadań stosownie do wieku i rozwoju, pomoc dzieciom wykazującym problemy dydaktyczne, organizowanie zajęć specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniami oraz opiniami PPP, praca z dziećmi wykazującymi uzdolnienia, organizacja konkursów tematycznych,
 • udział wychowanków w różnorodnych konkursach,
 • stałe monitorowanie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie arkuszy obserwacji i diagnozy, kontrola indywidualnych postępów dzieci,
 • poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości wychowanków,
 • stosowanie różnych aktywizujących metod i form pracy,
 • prowadzenie zajęć o charakterze badawczym,
 • stosowanie atrakcyjnych form zajęć: wycieczki, spacery,
 • wprowadzenie nowatorskich rozwiązań programowych,
 • udział w programach sprzyjających rozwojowi dziecka i podnoszących jakość pracy przedszkola,
 • analizowanie i modyfikowanie działań edukacyjnych i wychowawczych przedszkola, wzmacniających właściwe zachowanie dzieci i eliminowanie niepożądanych,
 • kształtowanie świadomej postawy w stosunku do środowiska przyrodniczego,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec miejscowych tradycji

 

    Opieka i wychowanie - zespół zapewnia bezpieczeństwo, opiekę, zaspokaja podstawowe potrzeby uczniów, tworzy optymalne warunki do wychowania dziecka umiejącego realizować swoje cele życiowe z poszanowaniem praw i potrzeb drugiego człowieka

 • adaptacja dziecka w przedszkolu,
 • kształtowanie moralnego, społecznego, emocjonalnego i duchowego rozwoju dziecka, poprzez realizację zagadnień patriotyczno-społecznych, ekologiczno-zdrowotnych i rodzinnych,
 • diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych,
 • uzyskiwanie pożądanych efektów pracy wychowawczej poprzez rzetelną realizację wewnętrznych programów wychowawczych i profilaktyki,
 • współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi,
 • prowadzenie pedagogizacji rodziców poprzez konsultacje, warsztaty, spotkania  z pedagogiem, logopedą, spotkania ze specjalistami, gazetki tematyczne i akcje informacyjne;

 

METODY PRACY

   Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy  z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę.

W przedszkolu prowadzi się:

 • zajęcia z pedagogiem specjalnym,
 • zajęcia z psychologiem i pedagogiem,
 • dogoterapię,
 • terapię logopedyczną,
 • rehabilitację ruchową,
 • fizjoterapię,    
 • integrację sensoryczną,
 • rytmikę.

Aktualności

Mali patrioci.

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem państwowym, obchodzonym na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Święto jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu...

Laureat ogólnopolskiego konkursu "Ozdoba wielkanocna".

Piotr Pawluk zajął I miejsce w  ogólnopolskim  konkursie  plastycznym  "Ozdoba Wielkanocna". Wszyscy życzymy Piotrusiowi dalszych sukcesów.

Laureatka konkursu "Palmy i pisanki"

 Amelia Dąbrowska  z grupy "Czerwonego Kpturka" została laureatką  konkursu "Palmy i pisanki". Organizatorem konkursubył Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie. Laureatce gratulujemy i ...

Młody patriota

9 listopada 2020r.  Pięciolatki wzięły udział w lekcji przygotowanej przez Ogólnopolską Akcję Edukacyjną " Dzieci uczą Rodziców", pt " Młody patriota". Dzieci dowiedziały się nie...

Laureaci konkursu plastycznego "Moim czworonożnym przyjacielem opiekuję...

Laureatami  konkursu plastycznego pt. "Moim czworonożnym przyjacielem opiekuje się cały rok." zostali  Julia Pendel, Ala Herbut, Rafał Bartoszuk.