Statystyki

  • Odwiedziło nas: 94861
  • Do końca roku: 138 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Poniedziałek, 2022-08-15

Imieniny: Marii, napoleona

Dyżury przedszkoli w czasie wakacji

 

 

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI MIEJSKICH

W CHEŁMIE 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

         Placówka

  Adres

Termin dyżuru

Przedszkole Miejskie Nr 5

Przedszkole Miejskie Nr 13

Przedszkole Miejskie Nr 14

 ul. Kwiatowa 1

ul. Połaniecka 5

ul. Grota Roweckiego 4A

 

 01.07- 15.07. 20222 r.

 Przedszkole Miejskie Nr 8

Przedszkole Miejskie Nr 10

Przedszkole Miejskie Nr 12

 ul. M. Reja 54

ul. Zachodnia 49

ul. Powstańców Warszawy 6

 

 18.07-29.07. 2022 r.

 Przedszkole Miejskie Nr 11

Przedszkole Miejskie Nr 15

Przedszkole miejskie Nr 3

 ul. Piłsudskiego 25A

ul. Wieniawskiego 3

ul. Rejowiecka 76

 

01.08-12.08.2022 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Przedszkole Miejskie Nr 6

 ul. Starościńska 4B

ul. Pocztowa 18

 

16.08- 31.08.2022 r.

Przedszkole Specjalne Nr 18

ul. Trubakowska  59

Bez przerwy wakacyjnej

 Na  podstawie Zarządzenia Nr 1418/22 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 28 stycznia 2022 r.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zapisów na dyżur wakacyjny dokonujemy w następujący sposób:
- ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w placówce pobieramy Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur letni;

- wypełnioną Kartę składamy w  przedszkolu / przedszkolach zgodnie z Harmonogramem dyżurów przedszkoli miejskich  do 28 czerwca 2022 r.

- dodatkowe informacje dotyczące dyżurów można uzyskać w każdej placówce przedszkolnej.


Przypominamy, że

Dyżur wakacyjny stanowi  zapewnienie opieki nad dziećmi pracujących zawodowo rodziców, którzy nie są w stanie zająć się nimi w warunkach domowych.

Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń za przedszkole realizowaną po czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć ustaloną zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Chełm nr XLI/342/21 z dn. 29.04.2021 r.

 Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł i nie podlega odpisom w przypadku nieobecności  dziecka.

Opłaty za dyżur dokonujemy z góry w ciągu 2 dni od rozpoczęcia dyżuru zgodnie z zadeklarowanym  w Karcie zgłoszenia czasem pobytu dziecka.