Statystyki

  • Odwiedziło nas: 94895
  • Do końca roku: 138 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Poniedziałek, 2022-08-15

Imieniny: Marii, napoleona

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

Informacja na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

 

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia do 30 września 2021 r. przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisywane są:

1) osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,

2) osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

3) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 

Dane od osób fizycznych objętych spisem powszechnym są zbierane metodą samospisu internetowego. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym.

Samospis internetowy jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 r. poprzez formularz spisowy dostępny na stronie www.spis.gov.pl/

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, dane są zbierane metodami:

  • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego, który wprowadza dane uzyskane od respondenta do formularza spisowego,
  • wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu.

Obydwie metody polegają na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych dotyczących osoby spisywane w formularzu spisowym.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

 

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest zobowiązany do udostępnienia miejsca do samospisu. W Urzędzie Miasta Chełm punkt działa przy  ul. Lubelskiej 65, na parterze budynku, w godzinach pracy Urzędu.

W celu ustalenia terminu samospisu w urzędzie prosimy kontaktować się z najbliższym Urzędem Statystycznym lub Urzędem Miasta Chełm, nr tel. do Urzędu Miasta Chełm
82 564 32 06 lub 698 159 865.

W ramach promocji NSP 2021 organizowane są konkursy spisowe. W tym celu utworzona została strona internetowa. Konkursy NSP US Lublin:

https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/