Szkoła Podstawowa Nr 3 z O. I. im. Adama Mickiewicza w Chełmie

22 - 100 Chełm

ul. Rejowiecka 76

tel. 82 565 69 27

zsp3chelm@op.pl
  • Kalendarium

    Czwartek, 2023-09-28

    Imieniny: Libuszy, Wacławy

Jesteś tutaj: Start / O nas / Misja szkoły

Misja szkoły

     Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. 

    Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Wspiera i motywuje ucznia  do osiągania własnych celów życiowych poprzez rzetelną naukę  i pracę, rozwija jego aktywność społeczną. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu placówki.  Nauczyciele wspomagają rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów, wyrównują ich szanse edukacyjne, starają się zapewnić im równy start w dalszym kształceniu, pozbawiając kompleksów i zwiększając ich aspiracje, prowadzą pedagogizację rodziców, ubiegają się o pomoc socjalną dla swoich uczniów.

   Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i tolerancji, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.