Szkoła Podstawowa Nr 3 z O. I. im. Adama Mickiewicza w Chełmie

22 - 100 Chełm

ul. Rejowiecka 76

tel. 82 565 69 27

zsp3chelm@op.pl

Zespół Socjoterapii w PPP Nr 1

 

Harmonogram pracy

Punktu Konsultacyjnego

w Zespole Socjoterapii

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie

ul. Czarnieckiego 8, tel. (82) 564 23 88.

 

 

 

 

1300 - 1500

 

 

1500 - 1700

 

poniedziałek

 

 

Monika A. Nafalska

 

Alicja Rataj - Wakuła

 

wtorek

 

 

Anna Ulanicka

 

Monika Wolszczak

 

środa

 

 

Agnieszka Swatek

 

Alicja Rataj - Wakuła

 

czwartek

 

 

Anna Ulanicka

 

Monika A. Nafalska

 

piątek

 

 

Monika Wolszczak

 

Agnieszka Swatek