Szkoła Podstawowa Nr 3 z O. I. im. Adama Mickiewicza w Chełmie

22 - 100 Chełm

ul. Rejowiecka 76

tel. 82 565 69 27

zsp3chelm@op.pl
Jesteś tutaj: Start / Aktualności... / Oferta

Oferta

Szkoła Podstawowa Nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Adama Mickiewicza w Chełmie

oferuje:

 • kształcenie w klasach ogólnych, integracyjnych i sportowych,wysoki poziom nauczania,
 • opiekę nad uczniem słabszym i uczniem uzdolnionym oraz uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • naukę języka angielskiego i informatyki w ramach zajęć obowiązkowych klas edukacji wczesnoszkolnej,
 • bezpłatne uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
 • inspirowanie i wspieranie rozwoju uczniów w ramach różnych kół zainteresowań: "Młody Odkrywca", plastyczne, muzyczne, taneczne, dziennikarskie,
 • dodatkowe zajęcia: "Mały naukowiec"- doświadczenia i eksperymenty, "Kodowanie na dywanie", "Zabawy z matematyką rozwijające logiczne myślenie", "Teatr pod Trójką", "Mickiewicz - uczy jak się pisze", "Dziecięcy świat kolorów" - zajęcia rozwijające kreatywność, "Tańcowała igła z nitką" - robótki ręczne,
 • bezpłatne uczestnictwo w zajęciach sportowych (SKS,UKS),
 • udział w projektach (ekologiczny i zdrowotny)
 • dobrze wyposażone klasopracownie
 • korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz centrum multimedialnego,
 • place zabaw oraz salę do zabaw korekcyjnych,
 • wsparcie psychologa, pedagoga, rehabilitanta, logopedy
 • boisko wielofunkcyjne oraz salę fitness
 • korzystanie ze świetlicy szkolnej w godz. 7-17,
 • możliwość korzystania ze stołówki szkolnej,
 • opiekę pielęgniarki szkolnej oraz stomatologa,
 • monitoring

 

Galeria zdjęć