Szkoła Podstawowa Nr 3 z O. I. im. Adama Mickiewicza w Chełmie

22 - 100 Chełm

ul. Rejowiecka 76

tel. 82 565 69 27

zsp3chelm@op.pl

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Ilustrujemy bajki Adama Mickiewicza

                

 

                                                      Zapraszamy do udziału          

                           w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

               ,,Ilustrujemy bajki Adama Mickiewicza”

 

REGULAMIN

I. Organizator

     Konkurs jest organizowany w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr3

     z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie ul. Rejowiecka 76  

     22-100  Chełm, tel./fax 82 5656927, wowczukdorota@gmail.com

II. Cele konkursu

 • Doskonalenie wiedzy uczniów na temat twórczości i wizerunku Adama Mickiewicza.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką.
 • Umożliwienie prezentacji dziecięcej twórczości plastycznej szerszemu kręgowi odbiorców.

III. Regulamin konkursu

 • Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów z klas I - III szkół podstawowych. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: dzieci z przedszkola, uczniowie klas I - III, dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Tematyka prac jest związana z wybraną bajką Adama Mickiewicza. Pracę należy wykonać  na kartce w formacie A4.
 • Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane.
 • Nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnami, szkłem, watą, zapałkami, plasteliną, bibułą, prace przestrzenne i zbiorowego autorstwa, prace zwinięte w rulon lub zniszczone.
 • Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
 • Przyjmowane będą wyłącznie prace zawierające następująceinformacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres i numer telefonu szkoły lub przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, e- mail umożliwiający kontakt oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na  wykorzystywanie  wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1. i załącznik 2.).
 • Przy opisie prac dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy zaznaczyć charakter niepełnosprawności.
 • Koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca.
 • Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.

IV. Termin i miejsce konkursu

 • Prace należy nadsyłać do dnia 21 maja 2021r. na poniższy adres:       

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr3

ul. Rejowiecka 76  22-100 Chełm

z dopiskiem

Konkurs Plastyczny „Ilustrujemy bajki Adama Mickiewicza”

 

V. Ogłoszenie wyników

 • Jury oceni i wybierze z każdej kategorii prace najlepiej odzwierciedlające temat, a ich autorzy otrzymają dyplomy i nagrody.
 • O wynikach laureaci i wyróżnieni uczestnicy zostaną poinformowani elektronicznie do 29 maja 2021r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

 

Pliki do pobrania