Szkoła Podstawowa Nr 3 z O. I. im. Adama Mickiewicza w Chełmie

22 - 100 Chełm

ul. Rejowiecka 76

tel. 82 565 69 27

zsp3chelm@op.pl

Funkcjonowanie szkoły w czasie nauczania zdalnego

Artykuły

2021-02-17

Zespół Socjoterapii w PPP Nr 1

 

Harmonogram pracy

Punktu Konsultacyjnego

w Zespole Socjoterapii

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie

ul. Czarnieckiego 8, tel. (82) 564 23 88.

 

 

Czytaj więcej o: Zespół Socjoterapii w PPP Nr 1
2021-02-15
2020-11-05