Szkoła Podstawowa Nr 3 z O. I. im. Adama Mickiewicza w Chełmie

22 - 100 Chełm

ul. Rejowiecka 76

tel. 82 565 69 27

zsp3chelm@op.pl
Jesteś tutaj: Start / Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny

 

Informacja na temat Powszechnego Spisu Rolnego

Informujemy, że od dnia 1 września do 30 listopada 2020 r. przeprowadzany  jest spis rolny. Obejmuje on swoim zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spis realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Powszechny Spis Rolny jest prowadzany metodami:
1) samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl;
Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od
1 września do 30 listopada 2020 r.

Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

2) samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)
Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r.

3) bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym
Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest zobowiązany do udostępnienia miejsca do samospisu dla rolników. W Urzędzie Miasta Chełm punkt działa przy  ul. Lubelskiej 65, pok. 33, w godzinach pracy Urzędu.
Przed wizytą prosimy skontaktować się z najbliższym Urzędem Statystycznym lub Urzędem Miasta Chełm w celu umówienia wizyty, tel. do Urzędu Miasta Chełm
82 564 32 06.
W urzędzie gminy/urzędzie statystycznym można się spisać od 1 września do
30 listopada 2020 r.

Pliki do pobrania