Szkoła Podstawowa Nr 3 z O. I. im. Adama Mickiewicza w Chełmie

22 - 100 Chełm

ul. Rejowiecka 76

tel. 82 565 69 27

zsp3chelm@op.pl
 • Kalendarium

  Czwartek, 2023-09-28

  Imieniny: Libuszy, Wacławy

Jesteś tutaj: Start / O nas / O szkole

O szkole

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chełmie oferuje:

 • kształcenie w klasach ogólnych, integracyjnych i sportowych,
 • wysoki poziom nauczania,
 • naukę języka angielskiego i informatyki w ramach zajęć obowiązkowych klas edukacji wczesnoszkolnej,
 • bezpłatne uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
 • inspirowanie i wspieranie rozwoju uczniów w ramach różnych kół zainteresowań:" Młody Odkrywca", plastyczne, muzyczne, taneczne, dziennikarskie,
 • bezpłatne uczestnictwo w zajęciach sportowych (SKS, UKS),
 • udział w projektach,
 • korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz centrów multimedialnych,
 • place zabaw oraz salę do zabaw korekcyjnych,
 • korzystanie ze świetlicy szkolnej w godz. 7-17,
 • możliwość korzystania ze stołówki szkolnej,
 • opiekę pielęgniarki szkolnej oraz stomatologa,
 • monitoring.

Opiekę dydaktyczno-wyrównawczą wspiera zespół pedagogiczno - psychologiczny w składzie pedagog i psycholog.

Szkoła współpracuje z Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci "O uśmiech dziecka" w Chełmie.

 

Jesteśmy szkołą która:

 • kształtuje uczniów kompetentnych, przygotowanych do kontynuowania nauki na wyższym etapie kształcenia,
 • wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości,
 • umacnia wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia, zgodnie  z jednostkowymi predyspozycjami,
 • tworzy warunki do budowania postaw twórczych, kształtuje otwartość na wiedzę, rozwija zainteresowania i uzdolnienia,
 • ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • zapewnia atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym budynku szkolnym,
 • uczy i utrwala wzorce zachowań niezbędne do etycznego postępowania w życiu społecznym,
 • ceni tradycje rodzinne, buduje poczucie tożsamości religijnej i narodowej, promuje zachowania przyjazne przyrodzie,
 • pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców,
 • przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez wykorzystanie w procesach nauczania i uczenia się technologii informatycznych,
 • wskazuje na interesujące formy spędzania wolnego czasu , sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka i rozładowujące napięcia emocjonalne