Szkoła Podstawowa Nr 3 z O. I. im. Adama Mickiewicza w Chełmie

22 - 100 Chełm

ul. Rejowiecka 76

tel. 82 565 69 27

zsp3chelm@op.pl

SZPILKA - gazetka szkolna

Szpilka działa w Szkole Podstawowej nr3 w Chełmie od roku szkolnego 2014/2015.
Tworzyli ją i nadal tworzą uczniowie klas IV-VIII.
Młodzi dziennikarze uczą się samodzielności w myśleniu i działaniu, utrwalają i ćwiczą redagowanie różnych form wypowiedzi publicystycznej, rozwijają swoją kreatywność, umiejętność podejmowania inicjatywy czy pracy zespołowej.
Dzięki aktywności dziennikarskiej uczniowie mogą także aktywnie zaangażować się w życie społeczności szkolnej i podjąć wyzwanie zmieniania jej na lepsze.
Rozwijają też swoje zainteresowania dziennikarskie, nabywając przy tym umiejętności bycia obiektywnymi w ocenie ludzi i zdarzeń.